Grupy robocze PSZP

Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych, w ramach tworzenia struktury organizacyjnej, rozpoczyna proces tworzenia merytorycznych grup roboczych. Obecnie w PSZP funkcjonują następujące grupy robocze:

– Grupa zamówień na roboty budowlane

– Grupa zamówień medycznych

– Grupa umów 

– Grupa zamówień sektorowych

– Grupa zamówień informatycznych (IT)

Przypominamy, iż wszyscy członkowie PSZP mają prawo zgłaszać pomysły na powstanie nowych grup. Członkowie stowarzyszenia mogę należeć do jednej, lub kilku grup utworzonych w ramach PSZP.