Nowe grupy robocze

Na skutek propozycji nowych członków, Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych postanowił powiększyć liczbę grup roboczych funkcjonujących w ramach stowarzyszenia. Obecnie w PSZP istnieje 13 grup roboczych:

 1. Grupa zamówień na roboty budowlane
 2. Grupa zamówień medycznych
 3. Grupa umów
 4. Grupa zamówień sektorowych
 5. Grupa zamówień informatycznych (IT)
 6. Grupa jednostek samorządu terytorialnego (JST)
 7. Grupa zamówień transportu publicznego
 8. Grupa środków ochrony prawnej
 9. Grupa partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)
 10. Grupa zamówień w branży energetycznej
 11. Grupa ochrony konkurencji w zamówieniach publicznych
 12. Grupa zrównoważone zamówienia publiczne
 13. Grupa zamówień obronnych