Odbyło się pierwsze spotkanie członków PSZP

W dniu 26 maja 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Udział w spotkaniu wzięło 25 członków stowarzyszenia. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Prezesa Witolda Jarzyńskiego i przedstawienia dotychczasowej historii PSZP. Od momentu zarejestrowania w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych w dniu 21 lutego 2017 r., do stowarzyszenia przystąpiło 67 członków, wśród których są prawnicy, zamawiający i wykonawcy. Utworzono 12 grup roboczych, w ramach których toczyć się będą merytoryczne prace PSZP. Do pierwszych osiągnięć stowarzyszenia Prezes Jarzyński zaliczył złożenie uwag do ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw, w wyniku czego przedstawiciele PSZP zostali zaproszeni do udziału w konferencji uzgodnieniowej organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju.

Następnie członkowie dyskutowali na temat zasad funkcjonowania stowarzyszenia, zaistniałych problemów oraz planów na przyszłość.

Kolejne spotkanie członków PSZP planowane jest pod koniec 2017 r.