Opinia PSZP w sprawie Polityki Zakupowej Państwa

Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych w ramach konsultacji publicznych zaopiniowało projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia Polityki zakupowej państwa (numer w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: ID206), wraz z załącznikiem, uzasadnieniem, Oceną Skutków Regulacji oraz pismem Ministra Rozwoju i Technologii.

Opinia PSZP dostępna jest pod tym linkiem >>>