Pełnomocnictwo do podpisania JEDZ – opinia UZP wydana na wniosek PSZP

Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię w przedmiocie formy pełnomocnictwa do podpisania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Wniosek o wydanie opinii złożyło Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych (PSZP) w dniu 29 maja 2018 r.

Link do opinii.