PSZP zaproszone na konferencję uzgodnieniową projektu ustawa o zmianie ustawy o ppp oraz niektórych innych ustaw

Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych (PSZP) weźmie udział w konferencji uzgodnieniowej organizowanej w celu omówienia projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac Rady Ministrów UD 215), która odbędzie się w dniu 30 maja 2017 r. od godz. 10:00 w Ministerstwie Rozwoju, Sala Pod Kopułą, wejście od Pl. Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie. Stowarzyszenie przekazało swoje uwagi do projektu i obecnie będzie pracowało nad dalszym brzmieniem nowej ustawy.