Raport na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych

Oddajemy w Państwa ręce „Raport na temat funkcjonowania rynku zamówień publicznych” („Raport”). Raport powstał w oparciu o badanie ankietowe, przeprowadzone na grupie ponad 300 uczestników, 6 konferencji zorganizowanych przez pismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”, których partnerem strategicznym było Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych. Badanie zostało przeprowadzone w okresie wrzesień-listopad 2018 r. Udział w ankiecie był dobrowolny i anonimowy a uczestników poproszono o udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte i zamknięte. Celem ankiety było poznanie opinii rynku na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych oraz koniecznych zmian.

Link do raportu.