Stanowisko PSZP do projektu ustawy o zmianie ustawy o PPP

Stanowisko niniejsze odnosi się do skierowanego do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym i niektórych innych ustaw w zakresie art. 1 projektowanej ustawy, tj. w zakresie w jakim zawiera ona projekty przepisów nowelizujących przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym. Poniżej Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych przedstawia swoją ocenę projektowanych powyższych zmian.

Treść stanowiska.