Stanowisko PSZP w sprawie obowiązywania znowelizowanego art. 647(1) kc w umowach o wykonanie zamówienia publicznego

Prezentujemy stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP) w sprawie obowiązywania znowelizowanego art. 6471 kodeksu cywilnego w umowach o wykonanie zamówienia publicznego.

Link do opinii.