Udział PSZP w Grupie Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji

Miło nam poinformować, że Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych weźmie udział w pracach GRAI – Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji w ramach procesu cyfryzacji prowadzonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Dziś otrzymaliśmy potwierdzenie udziału. PSZP będzie reprezentowane przez Członka Zarządu – Kamilę Mizeracką.

Grupa Robocza ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) została utworzona z myślą o wskazaniu działań służących zapewnieniu w Polsce odpowiednich warunków dla rozwoju zastosowań AI zarówno w sektorach prywatnym i publicznym, a także w prowadzeniu badań naukowych. Cele działań Grupy Roboczej: – wypracowanie rekomendacji służących zapewnieniu w Polsce odpowiednich warunków dla rozwoju zastosowań AI w przedsiębiorstwach i w sektorze publicznym, – wypracowanie propozycji projektów wykorzystujących zagadnienia AI oraz sposobów wsparcia rozwoju tych już wdrażanych, – opracowywanie założeń kampanii edukacyjnych w zakresie nowych technologii.

Będziemy informować o działaniach Grupy!