Zmiany we władzach stowarzyszenia

Pragniemy poinformować, iż z dniem 11 grudnia 2018 r. Pani Kamila Mizeracka została członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP).

Jednocześnie Pan Grzegorz Bebłowski, dotychczasowy członek zarządu, został powołany na stanowisko sekretarza PSZP.