PSZP jest stowarzyszeniem otwartym na wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w pracę na rzecz stowarzyszenia. Jesteśmy największą w kraju organizacją zrzeszającą ekspertów zamówień publicznych!

PSZP zrzesza przedstawicieli różnych środowisk, branż i zawodów, nie reprezentuje jednak interesów żadnej grupy a doświadczenie Członków pragnie wykorzystać w celu poprawy systemu zamówień publicznych. Spełnienie tego ambitnego celu wymaga tego, aby wszyscy Członkowie aktywnie uczestniczyli w pracach Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej a jego Członkowie działają nieodpłatnie.

Roczna składka członkowska wynosi 149 zł. (Nr rachunku do wpłat: 86 1160 2202 0000 0003 2182 7408)

W celu dołączenia do Stowarzyszenia należy wypełnić formularz zgłoszenia członkostwa.


Uwaga! Każdy członek Stowarzyszenia otrzymuje roczny, bezpłatny Abonament Szkoleniowy, umożliwiający dostęp do ponad 150 webinarów, szkoleń i konferencji prawniczych.


Masz pytania na temat działalności Stowarzyszenia? Napisz do nas: biuro@pszp.pl lub zadzwoń: 502 342 502.