Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych (PSZP) powstało 21 lutego 2017 r. Jesteśmy największą w kraju organizacją zrzeszającą ekspertów zamówień publicznych!

PSZP jest dobrowolnym stowarzyszeniem zrzeszającym osoby zawodowo zajmujące się szeroko pojętą tematyką zamówień publicznych (m.in. wykonawców, zamawiających, prawników).

Naszym podstawowym celem jest poprawa działania systemu zamówień publicznych, tak aby był on efektywny i służył realizacji spójnej polityki państwa. Wierzymy, że kwestie formalno-prawne są bardzo istotne w wydatkowaniu środków publicznych, niemniej powinny one mieć charakter subsydiarny względem nadrzędnego celu zamówień publicznych, którym jest efektywne wydatkowanie środków publicznych. 

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w formie think-tanku, wykorzystując wiedzę i doświadczenie swoich członków w celu tworzenia merytorycznych analiz, raportów i opinii.