Formularz zgłoszenia członkostwa

    Akceptuję regulamin Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.
    Zobowiązuję się płacić składki członkowskie w terminie i wysokości zgodnej z uchwałami Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.
    Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z działalnością regulaminową Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych przez Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).