Formularz zgłoszenia członkostwa

Informację o zasadach uczestnictwa w Stowarzyszeniu (w tym wysokości składki członkowskiej) znajdziesz tutaj >>>

    Akceptuję regulamin Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.
    Zobowiązuję się płacić składki członkowskie w terminie i wysokości zgodnej z uchwałami Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

    Informacja o ochronie danych osobowych:
    Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych z siedzibą w Warszawie (03-984) przy ul. Jugosłowiańskiej 15b/40. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu rejestracji jako członka Stowarzyszenia i komunikacji w odpowiedzi na Twój wniosek o przystąpienie do Stowarzyszenia. Twoje dane będą przetwarzane przez okres Twojego uczestnictwa w Stowarzyszeni lub nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
    Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie lub zarejestrować Cię jako członka Stowarzyszenia. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.