Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych

ul. Jugosłowiańska 15b/40

03-984 Warszawa

 

Nr wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych: 119

NIP: 1132932244

REGON: 366660827

 

Tel.: 502 342 502

E-mail: biuro@pszp.pl