Aktualności

  • W dniu 15 września 2017 r. w gdańskim hotelu Qubus odbyła się konferencja „GDAŃSK.ZAM 2017 – Prawo zamówień publicznych w praktyce”. Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych było partnerem strategicznym tego wydarzenia. W czasie trwania konferencji z [...]
  • Z dniem 12 czerwca 2017 r. nowym przewodniczącym grupy robót budowlanych w Polskim Stowarzyszeniu Zamówień Publicznych (PSZP) została Pani Katarzyna Zadykowicz-Sokół. Pani Katarzyna Zadykowicz-Sokół jest radcą prawnym, partnerem w kancelarii Bieluk i Partnerzy, specjalizującym się [...]
  • W dniu 26 maja 2017 r. w Warszawie odbyło się pierwsze oficjalne spotkanie członków Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Udział w spotkaniu wzięło 25 członków stowarzyszenia. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Prezesa Witolda Jarzyńskiego i przedstawienia [...]
  • Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych (PSZP) weźmie udział w konferencji uzgodnieniowej organizowanej w celu omówienia projektu ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac Rady Ministrów UD 215), która [...]
  • W dniu 29 marca 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja „Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych”, której organizatorem było pismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”. Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych (PSZP) było partnerem [...]