Aktualności

Udział PSZP w Grupie Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji

26 marca, 2021 0

Miło nam poinformować, że Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych weźmie udział w pracach GRAI – Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji w ramach procesu cyfryzacji prowadzonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. […]

Aktualności

Cykl webinarów na temat nowej ustawy Pzp

30 listopada, 2020 0

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych na cykl bezpłatnych webinarów na temat nowego prawa zamówień publicznych. […]

Brak grafiki
Aktualności

Nowy członek zarządu Stowarzyszenia

23 października, 2020 0

Informujemy, iż doszło do zmian w zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Wojciech Wołoszyk wchodzi w skład zarządu, w miejsce ustępującego Roberta Siwika. […]

Aktualności

Stanowisko PSZP w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w zakresie dotyczącym prawa zamówień publicznych

26 marca, 2020 0

Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych przekazało stanowisko do treści projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Link […]

Aktualności

Raport na temat rynku pracy w zamówieniach publicznych

7 listopada, 2019 0

Miło nam poinformować, iż ukazała się pierwsza edycja „Raportu o rynku pracy w zamówieniach publicznych”, przygotowana przez pismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” oraz Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych. Raport jest pierwszym na rynku opracowaniem dotyczącym […]

Brak grafiki
Aktualności

Ankieta na temat rynku pracy w zamówieniach publicznych

12 czerwca, 2019 0

Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych, wspólnie z pismem „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce” prowadzi pierwsze w Polsce badanie rynku zamówień publicznych.   Zachęcamy do udziału w ankiecie: https://www.webankieta.pl/ankieta/434138/ankieta-na-temat-rynku-pracy-w-sektorze-zamowien-publicznych.html?fbclid=IwAR0J4-MiJ5tmP2pWMeUwNQJIe_I5bc4rvAx3DmgVc5Cb77YFA–kKoEGC_Q        

Brak grafiki
Aktualności

Wniosek o wydanie opinii prawnej przez UZP

29 maja, 2019 0

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Polski Związek Pracodawców Budownictwa oraz Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych, wystąpiły do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z wniosekim o wydanie opinii prawnej w kwestii interpretacji art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. […]

Brak grafiki
Aktualności

Konferencja uzgodnieniowa dot. nowej ustawy Pzp

7 marca, 2019 0

W dniach 13-15 marca 2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii odbędzie się konferencja uzgodnieniowa dotycząca projektu nowej ustawy Pzp. Przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych wezmą udział w tym ważnym wydarzeniu. Projekt nowego Prawa zamówień […]

Brak grafiki
Aktualności

Stanowisko PSZP do projektu nowej ustawy Pzp

26 lutego, 2019 0

Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych (PSZP) w ramach publicznych konsultacji projektu ustawy – Prawo zamówień publicznych przekazało do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii uwagi do ww. projektu, z którymi mogą Państwo zapoznać się w linku poniżej. Pismo […]