Nowy członek zarządu Stowarzyszenia

Informujemy, iż doszło do zmian w zarządzie Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych. Wojciech Wołoszyk wchodzi w skład zarządu, w miejsce ustępującego Roberta Siwika.

Wojciech Wołoszyk to prawnik-lingwista w Trybunale Sprawiedliwości UE, Europejskim Banku Centralnym i Międzynarodowym Trybunale Karnym w Hadze. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku i Warszawie w zakresie juryslingwistyki (język angielski). Współzałożyciel i prezes IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o. Członek zarządu Związku Pracodawców Branży Tłumaczeniowej POLOT odpowiedzialny za kontakty z administracją rządową i rynek zamówień publicznych. Członek Kolegium Ekspertów Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS. Szef polskiego zespołu biorącego udział w międzynarodowym projekcie opracowania wielojęzycznego słownika terminologii prawniczej: The World Law Dictionary Project. Autor publikacji z zakresu problematyki terminologicznej w tłumaczeniach prawniczych, problematyki zamówień publicznych oraz aspektów prawnych funkcjonowania branży tłumaczeniowej. Menedżer w branży budowlanej, doradca z zakresu prawa zamówień publicznych w ramach projektów infrastrukturalnych realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC.