Relacja z Kongresu Wykonawców Zamówień Publicznych

W dniu 29 marca 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja „Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych”, której organizatorem było pismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”. Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych (PSZP) było partnerem strategicznym tego wydarzenia.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej wideo relacji z Kongresu.